แถลงข่าวจัดมหกรรม Relearn Festival 2024

RelearnFestiva

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 ที่ Doc Club น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวจัดมหกรรม Relearn Festival 2024 ว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพราะเด็กและเยาวชนคือบุคลากรในอนาคตของชาติ ขณะที่ครอบครัวเป็นพื้นฐานของการทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ การจะอุ้มชูดูแลให้เด็ก 1 คนเติบโตขึ้นมาได้ ต้องได้รับการดูแลจากคนทั้งสังคม ไม่ใช่แค่คนในครอบครัว หรือครูที่โรงเรียนเท่านั้น ต้องวางระบบสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็ตามมีโอกาสเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน Relearn Festival ครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยระหว่างพ่อแม่รุ่นใหม่ คนที่ทำงานพัฒนาเด็ก มาเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงดู สร้างทักษะเด็กยุคใหม่ แต่หยุดชะงักไปจากการระบาดของโรคโควิด-19 ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 มีแนวคิดหลักคือ Co-Creating Next Generation หรือร่วมกันสร้างเจนเนอเรชันต่อไป โดยชวนทุกคนมา “Unlearn” และ “Relearn” สิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองใหม่ ในบรรยากาศสบาย ๆ บนลานสนามหญ้า ณ มิวเซียมสยาม วันที่ 27-28 ม.ค. 2567 และทบทวนไปพร้อม ๆ กันว่า เราจะมีส่วนในการร่วมสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเติบโตสำหรับเด็ก ครอบครัว และคนรุ่นถัดไปได้อย่างไรติดต่อ (NCDs)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354366

Shares:
QR Code :
QR Code