แถลงข่าวกิจกรรม “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 58”

featured

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี พลโท ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.) ร่วมกับ อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรม “เขาชะโงก ซูเปอร์ ฮาล์ฟมาราธอน 58” งานวิ่งประเพณีที่ถูกจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 ภายใต้แนวคิด “ลดพุง ลดโรค” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/QzED9r

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ