แถลงข่าวกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย ได้จัดแถลงข่าวกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร พร้อมเผยผลการสำรวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชน ABAC Poll และ DDC Poll (ดีดีซีโพล) พบว่าคนไทยรับรู้ว่ากฎหมายห้ามขายสุราวันสำคัญทางศาสนาถึงร้อยละ 91.40 และชายไทยร้อยละ 70.52 มีความตั้งใจจะลดพฤติกรรมการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาปีนี้

Shares:
QR Code :
QR Code