แถลงข่าวการแข่งขัน สสส. จอมบึงมาราธอน 2017

featured

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นาย ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แถลงข่าวการแข่งขัน “สสส. จอมบึงมาราธอน 2017” ภายใต้แนวคิด “My Marathon Life : วิ่งกันทั้งชีวิต” ที่จะมีขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code