แถลงข่าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

ความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) สู่ (สปถ.เขต) ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้รวดเร็วทันเวลาและต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=324514

Shares:
QR Code :
QR Code