แฉเด็กติดเอดส์เพิ่ม 35คน/วัน

วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาการระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอย่างจริงจัง

 

แฉเด็กติดเอดส์เพิ่ม 35คน/วัน          องค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเอดส์ วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาโรคเอดส์ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอย่างจริงจัง หลังพบปัญหาเอดส์ในเด็กไทยเข้าขั้นวิกฤติ ผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ถึง 35 รายต่อวัน

 

          นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเอดส์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ พัฒนารูปแบบกลไกการรณรงค์ป้องกันเอดส์ สร้างกลไกที่ยั่งยืนของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. แต่ละแห่ง นำร่อง 4 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา  สุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมภ์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  หลังพบปัญหาการระบาดเริ่มวิกฤติในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นถึงวันละ 35 คน หรือกว่า 10,000 คนต่อปี  เนื่องจากค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และนิยมเปลี่ยนคู่นอนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีเพียง 1 ใน 5 ของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ที่ใช้ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์

 

          ด้านนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จริงจังในการแก้ปัญหาเอดส์ ซึ่งขณะนี้ไทยเสียงบประมาณในการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในกลุ่มเยาวชนปีละกว่า 1,200 ล้านบาท พร้อมสูญเสียกำลังคนที่เป็นอนาคตของชาติไป เพราะขาดการป้องกันปัญหาที่ดี การผนึกกำลังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมทางเพศให้วัยรุ่นมีความรู้ที่จะป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าการห้ามและปิดกั้นข้อมูล เพื่อเลี่ยงไม่ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update 11-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code