แจ้งหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์จากอิทธิพลพายุ “ปาข่า”

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แจ้งหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์จากอิทธิพลพายุ “ปาข่า” thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดชัยนาท กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า พายุโซนร้อน “ปาข่า” (PAKHAR)


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า พายุโซนร้อน “ปาข่า” (PAKHAR) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 มีฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงวันดังกล่าว พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ทั้งในกรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และกรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่ กำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ ชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code