แจกไอเดียงานประดิษฐ์ คลายเครียดโควิด-19

ที่มา : MGR Online


แจกไอเดียงานประดิษฐ์ คลายเครียดโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สนับสนุนชุมชนขายของออนไลน์-แจกไอเดียงานประดิษฐ์ให้คนอยู่บ้านลงมือทำคลายเครียดช่วงโควิด-19


ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปรับแนวทางการทำงาน ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคำนึงความปลอดภัยของบุคลากร ป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงให้ทำงานผ่านระบบออนไลน์ และให้สลับวันทำงานตามแนวทางรัฐบาล เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน


นอกจากนี้ยังได้เลื่อน หรือ ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ดี ตามแผนงาน ของ สศร.ในปี 2563 ส่วนใหญ่ เป็นโครงการเกี่ยวกับ การลงพื้นที่ชุมชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยอมรับว่าการทำงานได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการปรับงานให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่


สำหรับงานที่ได้รับผลกระทบหลักๆ อาทิ โครงการ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ งานระดับชาติ ที่กำหนดจัดขึ้นที่ จ. นครราชสีมา ตามกำหนดจะเริ่มกระบวนการทำงานเดือน มี.ค. ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน ก่อนการสร้างงาน และจัดงาน ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากต้องมีศิลปินไทย จากทั่วประเทศ และ ศิลปินต่างชาติ จากหลายประเทศ เข้าร่วมงาน จึงไม่อยากให้เกิดความเสี่ยง ทั้งต่อตัวศิลปิน และประชาชนในพื้นที่


ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในภูมิภาคต่างๆ และ การจัดงานเทศกาลศิลปะกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 นั้น เป็นอีกภารกิจสำคัญ ที่ต้องการส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ ชุมชน โดยเฉพาะ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในขณะนี้ ได้มีการปรับระบบงาน เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ ผ่านทางออนไลน์ และ เปิดช่องทางออนไลน์ การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งผ้าพื้นเมือง กระเป๋า เครื่องแต่งกายต่าง รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ประดิษฐ์ขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้ง หน้ากากผ้า เจลแอลกออล์ สบู่ ถุงมือ เป็นต้น


นอกจากนี้ ยังได้รวบรวม เทคนิค งานศิลปะ ทั้งของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินร่วมสมัย และ ศิลปินทั่วไป และ ไอเดียงานประดิษฐ์ อาทิ สินค้า DIY งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย งานแกะสลัก มาเผยแพร่ทาง เฟซบุ๊ก : สำนักงานศิลปวัฒนธรมร่วมสมัย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนที่หยุดอยู่บ้าน ได้นำไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งความรู้ สามารถทำตามได้และ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดการแพร่ระบาดโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code