แคมป์ฯปิดเทอม หนุนเด็กสุขภาพแข็งแรง

          อีก 1 ทางเลือกที่จะทำให้ลูกหลานคุณได้คุณภาพชีวิต สุขภาพแข็งแรง ก็คือการเข้าร่วมโครงการ สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2015


แคมป์ฯปิดเทอม หนุนเด็กสุขภาพแข็งแรง thaihealth


          โครงการนี้ได้จัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าว โครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558 หรือ สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์แคมป์ 2015 โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬาเพื่อสุขภาพ ชุมชน ประจำปี 2558 และ ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้


          จากผลสำรวจสุขภาพประชากรไทยปี 2557 พบปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น เช่น โรคจากภาวะอ้วน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะความเครียด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดโครงการ สสส.ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558 หรือ สสส. สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2015 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้กับสังคมไทย โดยการสร้างผู้นำชุมชน และเยาวชน เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งตระหนักถึงกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในรณรงค์เพื่อผลักดันประเด็นสุขภาพทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา สังคม


          ในปีนี้ สสส. สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ เปิดอบรม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน โดยหลักสูตรผู้นำเยาวชน ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 13-15 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 คืน 5 วัน ทั้งในด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของทักษะกีฬา-สุขภาพทักษะชีวิต และกิจกรรมเพื่อจิตปัญญา ฝึกสมาธิและจิตสำนึก โดยเปิดรับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 รับสมัคร วันนี้-5 เม.ย. 58 เปิดอบรม 6-10 เม.ย. 58 ที่ ร.ร. อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี และรุ่นที่ 2 รับสมัคร วันนี้-21 เม.ย.58 เปิดอบรม 22-26 เม.ย.58 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ


          ขณะที่ หลักสูตรผู้นำชุมชน ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 30 คน เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชน, การสร้างสุขภาวะชุมชน, กีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ จะเปิดรับสมัคร วันนี้-6 พ.ค. 58 เปิดอบรม 8-10 พ.ค. 58 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก


          ด้าน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "ต้องขอบคุณทางสยามสปอร์ต ที่เสียสละเวลามาร่วมจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ช่วงปิดเทอมถือเป็นช่วงที่เด็กมีความสุข ดังนั้นผู้ปกครองต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ช่วงปิดเทอมให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด และการจัดโครงการ สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2015 ค่ายผู้นำและเยาวชนกีฬา เพื่อสุขภาพชุมชนซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน รวมถึงเสริมในเรื่องของทักษะกีฬา และสร้างเสริมสุขภาพใหห้กับเยาวชน และการจัดหลักสูตรผู้นำนั้น ก็จะเป็นการขยายผลเพื่อให้ผู้นำไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเอง"


          "โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ สสส. เพราะปัจจุบันคนไทยนั้นมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ และการที่จัดโครงการนี้ก็จะทำให้เราลดความเสี่ยงในเยาวชนและก็ทำให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์จากการเข้าแคมป์อย่างมากเพราะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่เป็นเรื่องของการได้รับภาวะการเป็นผู้นำ การมีระเบียบวินัยการสร้างความสามัคคีอีกด้วย"


          ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamsport.co.th สอบถามโทร. 0-2508-8274 เวลา 10.30-17.30 น.


          อย่าลืมนำลูกหลานของท่านมาร่วมโครงการ สสส.สปรอ์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์แคมป์ 2015 รุ่นแรก จ.อุทัยธานี รับวันนี้ถึง 5 เม.ย. 58 เพียง 100 คนเท่านั้น


         


     


           ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code