แข่งเรือยาวสุรินทร์ปลอดเหล้า

ต้นแบบบูรณาการรณรงค์เลิกเหล้าอย่างยั่งยืน

 

แข่งเรือยาวสุรินทร์ปลอดเหล้า

 

จากปีที่หนึ่งสู่ปีที่สอง กับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ที่ยิ่งใหญ่ ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เทศบาลตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประทานเปิดงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือเป็นสนามแข่งเรือที่ดีอันดับต้นๆ ของประเทศไทย พร้อมด้วยท่านทูตจากประเทศเกาหลีมาเยี่ยมชมงานด้วย

 

แข่งเรือยาวสุรินทร์ปลอดเหล้า

 

ท่าตูมช้างใหญ่ ผ้าไหมเนื้อดี ประเพณีเรือยาว ข้าวหลามขึ้นชื่อ เลื่องลือทุ่งกุลา งามตาแม่น้ำมูล  จากความหลังที่ชาวริมฝั่งแม่น้ำมูลเมื่อเสร็จจากการปักดำข้าวแล้ว ว่างเว้นจากการงาน ถึงเทศกาลวันสารท หรือวันแซนโฏนตา เทศกาลทอดกฐิน ก็พากันตกแต่งเรือตั้งองค์กฐินไปทอดกฐินตามวัดต่างๆ ที่ตนศรัทธา ซึ่งวัดเหล่านั้นจะตั้งอยู่ริมน้ำ เมื่อเสร็จจากการทอดกฐินแล้ว ก็จะมีการร้องรำทำเพลงลงท้ายด้วยการแข่งเรือเป็นที่สนุกสนานยิ่ง จากเดิมเป็นการแข่งในหมู่บ้าน ต่อมาจึงขยายกว้างเป็นการแข่งขันระหว่างหมู่บ้าน และขยายกว้างเป็นการแข่งขันระหว่างลุ่มแม่น้ำสายสำคัญจนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือที่สืบทอดตลอดมา

 

แข่งเรือยาวสุรินทร์ปลอดเหล้า

 

ด้วยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ชาวท่าตูมจึงจัดงานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ปีที่ 2 ขึ้น โดยการนำของ นายสิรินเทพ ร่วมพัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตูม และความร่วมมือของชาวท่าตูม ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ ทั้งขบวนแห่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนแห่เรือพยุหยาตราทางชลมารคจำลอง กิจกรรมรณรงค์การแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าของเยาวชนจาก อ.ท่าตูม ซึ่งสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 

แข่งเรือยาวสุรินทร์ปลอดเหล้า

 

            การจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีควรคู่กับประเพณีอันดีงาม ซึ่งจากความเห็นหลายฝ่าย เห็นว่า สามารถลดความรุนแรงลงได้ ลดอุบัติเหตุ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชาวตำบลท่าตูม ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเทศบาลท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปูนอินทรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์

 

 

 

 

ที่มา : ศุนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 04-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code