แข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน

จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ร่วมกันจัดงาน “ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจำปี 55 ในวันที่ 15-16 ก.ย. 55 และ 9-11 พ.ย.นี้ ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน อย่างยิ่งใหญ่

น.ส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 55 โดยนัดเปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.55 และนัดปิดสนาม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย.55 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประเภทเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภทเรือสวยงาม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายในงานจะมีการออกร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าต่างๆ สินค้าพื้นเมือง สินค้า otop

จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็น “ชุมชนคนต้นน้ำ” ที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งชีวิต มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนน่านมาแต่อดีต จากวิถีชีวิตที่งดงามและเรียบง่าย ความผูกพันกับสายน้ำน่านในอดีต จึงมีการแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เสน่ห์อย่างหนึ่งของเรือเมืองน่านที่พิเศษนอกจากรูปลักษณ์ของเรือที่มีความโดดเด่น คือ ลำเรือจะทำจากไม้ซุงทั้งท่อน มีหัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราชแล้ว เรือทุกลำที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นเรือที่เป็นสมบัติของชุมชน หรือหมู่บ้านคนเมืองน่าน กว่า 100 หมู่บ้าน และมีจำนวนเรือแข่งกว่า 200 ลำ นับได้ว่าจังหวัดน่านมีการอนุรักษ์เรือยาวได้เป็นอย่างดีและมีเรือยาวมากที่สุดในประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรักษาสืบทอดประเพณีการแข่งเรือของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่แล้ว ในปัจจุบันประเพณีแข่งเรือดังกล่าวยังมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ดึง ดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก

นอกจากงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านแล้ว ยังมีการแข่งเรือในหลายๆ อำเภอ ในจังหวัดน่าน อาทิ งานประเพณีแข่งเรือ “นัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา” กำหนดจัดวันที่ 1-2 ก.ย.55 งานประเพณีแข่งเรือ “อำเภอท่าวังผาชิงถ้วยพระราชทานฯ” กำหนดจัดวันที่ 22-23 ก.ย.55 และยังมีงานประเพณีแข่งเรือต่างๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0-5471-0234 ต่อ 138-139 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1118

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
Shares:
QR Code :
QR Code