แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 20

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ


จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงวัย


ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ ประทีบทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา , นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม , คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา , สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำหรับกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ 140 หมู่บ้าน กว่า 80 ชมรม จำนวนกว่า 5,000 คน ได้มาพบปะสังสรรค์ เล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคี และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน


นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานั้น ถือเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะออกกำลังกายอย่างจริงจังต่อเนื่อง แม้การแข่งขันกีฬาในวันนี้จบสิ้นลงๆ ไปแล้ว ขอให้ทุกชมรมนำประเภทกีฬา ไปปรับใช้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพต่อเนื่อง ต่อไปทุกวันทุกครั้งที่มีการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ เพราะกระทรวงสาธารสุขได้เสนอแนวทางการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้ได้ผลดี ควรจะออกกำลังกายต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30-45 นาที จึงจะได้ผลดีต่อร่างกายนานัปการ อาทิ ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ , ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทำงานได้ดีขึ้น , ป้องกันโรคหัวใจ , ความดันโลหิต ไม่เป็นลม หน้ามืดง่าย ทำให้กระดูกแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรค และชะลอความชราภาพ


ด้าน นางเสาวนีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กีฬา "ช่อลำดวนเกมส์" ถือเป็นกีฬาอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุ ที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุของชมรมในอำเภอต่างๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 นี้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีกิจกรรม ได้แก่ หมู่ธง , ขบวนพาเหรด , กองเชียร์ และการเปิดสวนสนามด้วยการออกกำลังกายแบบมโนราห์ประยุกต์ของผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆ ใน 16 อำเภอ อีกด้วย สำหรับชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในปีนี้ ก็เป็นกีฬาง่ายๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย เช่น กีฬาเปตอง , โยนลูกวอลเล่ย์บอลลงตะกร้า , วอลเลย์บอลข้ามคน , โบว์ลิ่ง , วิ่งผลัดแต่งตัวอุ้มแตงอ้อมหลัก และทูนของพลัด (หม้อ 5 ใบ)

Shares:
QR Code :
QR Code