แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 จ.นครสวรรค์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smmsport.com


แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 จ.นครสวรรค์ thaihealth


การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24จังหวัดนครสวรรค์8–10มีนาคม2562ณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 “ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8–10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ร่วมการแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และ นายสวัสดิ์ พิชญาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ โดยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ในระหว่างวันที่ 8–10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสถิติสมรรถภาพนักกีฬาผู้สูงอายุประจำปี พัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเล่นกีฬาของนักกีฬาผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติและกรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเชีย


อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นกิจวัตรประจำวัน และรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศวัยมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติกำหนดจัดการแข่งขันแบ่งเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 35 ปี จนถึงช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป รวม 22 รายการ อาทิ วิ่ง 100 เมตร 200 เ มตร 400 เมตร 800 เมตร 1,500 เมตร 5 กิโลเมตร วิ่งผลัด 4X100 เมตร วิ่งผลัด 4X400 เมตร วิ่งผลัดครอบครัว 4X100 เมตร วิ่ง 100 เมตร แชมป์ออฟแชมป์เดิน 3 กิโลเมตร วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรกระโดดสูง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร กระโดดค้ำ


ในการนี้ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมร่วมให้กำลังใจนักกีฬาผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน จากทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 8–10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code