แก้ปัญหาเปิดเทอมเด็กงอแง

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แก้ปัญหาเปิดเทอมเด็กงอแง  thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมอนามัย” แนะก่อนเปิดเทอมพ่อแม่ ควรเตรียมความพร้อมของลูกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ พาเข้าศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนก่อนเปิด เพื่อสร้างความคุ้นเคย ลดภาวะลูกกลัวไปโรงเรียน ร้องไห้งอแง


นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะด้านตัวเด็ก สถานที่เรียน ระยะทาง และงบประมาณ เพราะเด็กที่ไม่ได้รับการเตรียมตัวมาก่อน ก็อาจปรับตัวไม่ได้ กลัวการไปโรงเรียน ร้องไห้งอแง หรือต้องใช้เวลาในการปรับตัวนานกว่าจะเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนใหม่ๆ ในโรงเรียนได้ พ่อแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมเด็ก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเด็กจะต้องแยกจากพ่อแม่ สู่สังคม และสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน ต้องฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนเข้าเรียน เช่น การกิน การขับถ่าย การใช้ห้องน้ำ หรือการบอกความต้องการได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาตื่นนอน ให้นอนเร็วแล้วตื่นเช้า โดยไม่ควรให้เด็กนอนหลัง 20.00 น. และนอนให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน


ก่อนเปิดเทอม พ่อแม่ควรพาเด็กไปทำความคุ้นเคยกับศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนสักระยะหนึ่ง เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณครู ลดความวิตกกังวลของเด็กที่ต้องแยกจากพ่อแม่ พาไปเล่นกับเด็กอื่นๆ เพื่อหัดเข้าสังคม หากิจกรรมที่มีบรรยากาศคล้ายกับห้องเรียนให้ลูกเล่น เมื่อไปส่งลูกที่ศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนแล้ว พ่อ แม่ต้องรีบกลับ ไม่นั่งเฝ้าและแอบมองลูก ก่อนกลับควรกอดลูกเพื่อสร้างความมั่นใจ และนัดเวลามารับกลับให้ตรงต่อเวลา เพื่อให้เด็กเชื่อมั่นว่า เมื่อถึงเวลาจะได้กลับบ้าน


นพ.อรรถพล กล่าวว่า สำหรับการเลือกศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนให้ลูกก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน พ่อ แม่ต้องศึกษารายละเอียดเรื่องระบบการบริหารจัดการ การดูแล แผนการสอนหรือหลักสูตร สัดส่วนจำนวนคุณครูหรือผู้ดูแลต่อเด็ก องค์ประกอบด้านสถานที่ ความปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีมาตรฐานสถานดูแลเด็กปฐมวัย อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อ แม่ต้องเตรียมใจเมื่อเด็กต้องอยู่รวมกันคือปัญหาสุขภาพ การติดเชื้อต่างๆ ตลอดจนการป้องกันสุขภาพ ซึ่งการป้องกันตามคำแนะนำของกุมารแพทย์ คือเด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ อีสุกอีใส เป็นต้น 


“ส่วนการรับส่งจากบ้านมาศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน พ่อ แม่ควรเลือกที่ใกล้บ้าน เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย รับส่งสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันนี้มีศูนย์เด็กเล็กในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเป็นจำนวนมาก เช่น เทศบาล องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้มาตรฐานและค่าใช้จ่ายไม่แพงหรือบางแห่งไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code