เอแบคโพลระบุพ่อบอกรักลูกมีจำนวนน้อย

ให้ความรักเป็นการสร้างสัมพันธุ์ที่ดี

 

เอแบคโพลระบุพ่อบอกรักลูกมีจำนวนน้อย

          นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า จากการสำรวจสายใยสัมพันธ์รักจากพ่อถึงลูกของคน 3 วัย กรณีศึกษาคุณพ่อที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป  17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,018 ครัวเรือน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พบว่าการแสดงความรักละความห่วงใยที่มีต่อลูกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มากที่สุดคือ  การดูแลสุขภาพ 83.3% รองลงมาเป็นการพูดคุยให้กำลังใจกัน 83.2% อันดับ 3 เป็นการให้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเพียงพอในแต่ละวัน 72.9% ที่น่าสังเกตคือ มีการบอกรักเป็นอันดับ 4 เพียง 64.5% เท่านั้น 5 โทรศัพท์คุยกัน 63.8% อันดับที่ 6 ซื้อของให้หรือให้การ์ดอวยพร 59.6% รวมถึงการมีภาษาภายที่โอบกอด โอบไหล่ ตบบ่า หอมแก้ม ลูบศีรษะ ลูบหลังมีเพียง 57.1%

 

          ในการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าเมื่อระบุถึงสิ่งผิดพลาดไปที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะนี้ ส่วนใหญ่คุณพ่อทั้ง 3 วัย ที่ตอบคำถามคือทั้งวัยทวด ปู่และตา และพ่อในปัจจุบัน อยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ อยากมีเวลากับครอบครัวให้มากขึ้น และไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ไม่วู่วามและใจร้อน ถัดมาคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทั้งนี้ พบว่าคุณพ่อทั้ง 3 วัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 11.3% ระบุว่าอยากเปลี่ยนแปลงความไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัว ต่อภรรยา ที่นอกใจภรรยา โดยทวดอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ 5.8% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ปู่และตา 11.5% และพ่อ 12.1%

 

          เมื่อถามถึงแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 การทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง 91.1% อันดับ 2 ความรักต่อครอบครัว ต่อลูก และการให้ความอบอุ่นกับครอบครัว 89.7% อันดับ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต 88.4% อันดับ 4 สู้ชีวิต เข้มแข็ง อดทน ไม่ยอมแพ้ 87.6% และ 5 มีศีลธรรมและคุณธรรม 85.6% ส่วนกิจกรรมที่ 3 เดือนที่ผ่านมาได้ทำร่วมกันกับลูกอันดับแรกคือ 88.7% เป็นการรับประทานอาหาร ถัดมาเป็นการดูโทรทัศน์ 76.4%,ให้คำปรึกษา 74.1%,ทำบุญ 66.4%,ท่องเที่ยว 57.8%, ออกกำลังกายเล่นกีฬา 40.7%

 

          ทั้งนี้ สิ่งที่คุณพ่อทั้ง 3 วัย ตั้งใจทำงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่จะถึงนี้คือ ประพฤติตัวเป็นคนดี 91%

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 26-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code