เห็นชอบ ป้องกันละเมิดทางเพศ ในที่ทำงาน

ที่มา : มติชน


เห็นชอบ ป้องกันละเมิดทางเพศ ในที่ทำงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งระบุถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่จะคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถูกกระทำเกิดความกล้าที่จะดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา


รมว.พม.กล่าวอีกว่า โดยจากนี้จะกำชับให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยเมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์และพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน หรือการดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยต้องขจัดสิ่งแวดล้อมที่ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ เช่น ภาพลามก ภาพโป๊เปลือยในปฏิทิน และหน้าจอคอมพิวเตอร์

Shares:
QR Code :
QR Code