เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิท-19

featured

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่เดอะฮอลล์บางกอก ในเวทีเสวนา“เหล้า บุหรี่ กับความเสี่ยง โควิท-19” จัดโดย เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ด้วยถูกการคัดกรองจากเครื่องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และนั่งห่างกันมากกว่าหนึ่งเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2UtwvsT

Shares:
QR Code :
QR Code