เหยื่อไข้หวัด2009ตายแล้ว18ราย

/data/content/23554/cms/bchmruvw3479.jpg         

          “หมอประเสริฐ” เผย 2 เดือนแรกปี57 ป่วยไข้หวัดใหญ่2009 กว่า 18,290 คน เสียชีวิตแล้ว 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน เตือนมีไข้สูงติดต่อ 2 วันให้รีบพบแพทย์

          ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 18,290 คน เสียชีวิตแล้ว 18 คน โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากเชื้อเอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งพบการระบาดในภาคเหนือและใต้ จากการติดตามเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการของไทยยังไม่พบว่า ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง แต่ในต่างประเทศ ซึ่งพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็พบมีไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่นกัน และพบว่าเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ยังไวต่อยา และการรักษาเช่นเดิม

/data/content/23554/cms/abflruvx2459.jpg

          “จากการสืบสวนโรคของกรณีผู้เสียชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 25-40 ปี สาเหตุคาดว่าจะมาจากพบแพทย์ช้า บางรายมีไข้สูง อาการหนักเป็นสัปดาห์จึงค่อยไปพบแพทย์ ขณะที่บางรายแม้พบแพทย์เร็ว แต่ก็ให้ยาช้า จึงขอย้ำว่า ควรให้ยากับผู้ป่วยทันที โดยหากมีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน ส่วนมาตรการป้องกันควรกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ กล่าว

          ทั้งนี้ ตลอดปี 2556 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 43,791 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กรมควบคุมโรคระบุป ระชาชนที่มีอาการป่วย ได้แก่ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ขอให้นึกถึงไข้หวัดใหญ่ ขอให้หยุดงานหรือหยุดเรียน ผู้ใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู้ผู้อื่น

          โดยเฉพาะเด็กๆ หรือลูกหลานที่อยู่ในบ้าน หากไม่ดีขึ้นใน 2 วันให้รีบพบแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากอันตรายของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจอุดตัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ให้พบแพทย์ทันที

 

 

          ที่มา : เว็บไซด์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code