เส้นทางการทำงาน ’10 ปี’ ของ ‘กลุ่มใบไม้’

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


เส้นทางการทำงาน '10 ปี' ของ 'กลุ่มใบไม้' thaihealth


Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้ เมล็ดพันธุ์ต้นไม้แห่งความดี ปลูกลงบนผืนดินเติบโตตามกาลเวลา ใบไม้คู่แล้วคู่เล่า แตกยอดออกใบ 10 ปีผ่านมา เมล็ดพันธุ์วันนั้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ มีใบไม้ ใบเล็กและใหญ่ หลากหลายรวมกันมีสีเขียวงดงาม


คนรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มใบไม้” แรงผลักที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านแง่มุมของความงาม ความจริง และความดี ยึดมั่นปรัชญาที่ว่า “จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”


10 ปี ของการเดินทาง กลุ่มใบไม้ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนทำงาน ที่มีใจรักในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาหนุนเสริม แตกกิ่งสาขาออกไปทั่วประเทศ


พวกเขาเหล่านี้เริ่มจากการออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยการสัมผัสประสบการณ์ตรง เช่น การเดินป่า (Wild Walking) การดูนก (Bird Watching) การใช้เกมเรียนรู้ธรรมชาติ (Nature Game) สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) และได้ลงมือทำงานจิตอาสาเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรฯ


“กลุ่มใบไม้ เราคือ จิ๊กซอว์หนึ่งจากปัญหาอีกหลายๆ ด้านของสังคม”


10 ปี ของการเดินทาง กับโจทย์หลังจากนี้ในเส้นทางอนุรักษ์


เสียงปลายสายของคนทำงานในพื้นที่ต่อตรงมาจาก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่ตั้งของบ้านกลุ่มใบไม้ เราคุยกับ คุณเก่ง โชคนิธิ คงชุ่ม หัวหน้ากลุ่มใบไม้


เส้นทางการทำงาน '10 ปี' ของ 'กลุ่มใบไม้' thaihealth


คุณโชคนิธิ เล่าถึงที่มาของการก่อตั้งกลุ่ม ย้อนไปเมื่อเขาและเพื่อนอีกสองคน ยังเป็นนักศึกษา โดยเริ่มจากเขียนขอทุนจากโครงการค่ายสร้างสุข โดยมูลนิธิโกมลคีมทอง และ สสส. หลังจากนั้นจึงเดินมาในเส้นทางอนุรักษ์เรื่อยมา เมื่อเข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์อื่นๆ ทำให้เห็นปัญหา และพยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่การก่อตั้งเป็นองค์กรอิสระทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำสองคน และมีระบบอาสาสมัคร เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำงาน


“มองว่าสังคมมีปัญหาหลากหลาย เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ เพราะทุกปัญหามีความสำคัญ กลุ่มใบไม้เอง เราเลือกเป็นจิ๊กซอว์ในส่วนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโจทย์ของเราคือ จะทำอย่างไรให้เพื่อนๆ เห็นค่าของจิ๊กซอว์ตัวนี้ เพื่อสร้างจุดโฟกัสร่วมกัน”


ความมุ่งหวังที่อยากให้คนเห็นคุณค่าของงานอนุรักษ์ กลุ่มใบไม้จึงแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยออกแบบให้เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย


ส่วนแรกคือการพาคนเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อไปเข้าใจ เห็นอกเห็นใจธรรมชาติและพร้อมที่จะมาปกป้องดูแล


กลุ่มเชื่อมั่นว่า “คนจะดูแลรักษาอะไรได้จะต้องเกิดความรัก ความหวงแหนในสิ่งนั้นๆ ก่อน”


เส้นทางการทำงาน '10 ปี' ของ 'กลุ่มใบไม้' thaihealth


ส่วนที่สองคือการพาคนออกมาทำงานอาสาเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยา หรือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการสองส่วนนี่เป็นหัวใจของการทำงานของกลุ่มใบไม้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ และเครื่องมือดิจิตอล ในการทำงานร่วมกัน


10 ปี ที่ผ่านมา สำหรับคุณโชคนิธิ ในฐานะคนทำงานจิตอาสา มองว่าการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครมีความจำเป็น โดยเฉพาะองค์กรที่ทำหน้าที่เพื่อสังคม และคิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเข้ามามีส่วนร่วม แต่ความท้าทายคือทำอย่างไรที่จะออกแบบกิจกรรมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่าย และเขารู้สึกใกล้ชิดกับงานมากขึ้น


เดินกันต่อ : สร้างศูนย์กิจกรรม ดันงานเยาวชนรุ่นใหม่ๆ


เมื่อถามถึงเรื่องเป้าหมายที่วางไว้สำหรับกลุ่มใบไม้ และงานที่อยากขยับต่อ คุณโชคนิธิ บอกกับเราว่ามีสองเรื่องหลักๆ ที่อยากจะทำ


ประการแรก มองเรื่องของการหาพื้นที่ อยากทำศูนย์กิจกรรม เพื่อสร้างกิจกรรม สร้างคน ประการที่สอง มองเรื่องการเติบโตของเยาวชนรุ่นใหม่ๆ เพื่อนๆ อาสาสมัคร ที่มีโปรเจ็คท์ อยากออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ เช่น สนใจเรื่องการดูนก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยากเป็นนักเขียน ช่างภาพและอื่นๆ โดยกลุ่มใบไม้จะทำหน้าที่หนุนเสริมเยาวชน โดยให้บทบาท ให้พื้นที่ เพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านั้น


เส้นทางการทำงาน '10 ปี' ของ 'กลุ่มใบไม้' thaihealth


งาน Baimai Craft Camp – 10 th Anniversary 10 ปี กลุ่มใบไม้


ลมหนาวธันวาคมนี้ จะไม่หนาว… เพราะกลุ่มใบไม้ ชวนทุกคนมาเก็บความทรงจำดีๆ มาลดระดับความหนาว จากไออุ่นๆ ของคนรักธรรมชาติ โอบกอดกันผ่าน กิจกรรมดีๆ เพลงเพราะๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับงาน Baimai Craft Camp | 10 th Anniversary 10 ปี กลุ่มใบไม้ งานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ณ สวนจันทราสุข สวนผลไม้สวนระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561


หัวหน้ากลุ่มใบไม้บอกกับเราถึงที่มาของชื่องาน Baimai Craft Camp “คำว่า Craft สำหรับงานนี้หมายถึง เส้นทางการทำงานของพวกเราที่ก่อร่าง ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา”


“สิ่งดีๆ ในงาน 10 ปี กลุ่มใบไม้”


เรื่องราวดีๆ : กลุ่มใบไม้อยากชวนเพื่อนฟ้องน้องพี่ ย้อนรอยการเดินทางตลอดระยะเลา 10 ปี การทำกิจกรรมของกลุ่มใบไม้ จากกลุ่มนักศึกษา สู่องค์กรอิสระด้านการอนุรักษ์ฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกลของเพื่อนๆ อาสาสมัคร


พบปะผู้คนที่ดี : ในงานนี้ จะได้พบกับ พี่ๆ น้องๆ ผู้ใหญ่ในแวดวงอนุรักษ์และงานอาสาที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ส่งมอบกำลังใจต่อกัน


เส้นทางการทำงาน '10 ปี' ของ 'กลุ่มใบไม้' thaihealth


เพื่อนที่ดี : ถึงเวลาชวนกันมาลดระดับความคิดถึง เพื่อนพ้องน้องพี่ บ้านใกล้ บ้านไกล เคยร่วมกิจกรรมกับใบไม้ หรือไม่เคยร่วม หากสนใจก็ชวนมาเจอกันได้


บทเพลงดี : งานช่วงกลางคืน ผู้เข้าร่วมจะได้ดื่มด่ำไปกับการแสดงดนตรีที่มีความหมายจากพี่ๆ น้องๆ ศิลปิน ที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ผ่านเสียงดนตรีและบทเพลง


Exhibition ดี : นิทรรศการงานอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวการเดินทางของกลุ่มใบไม้แกลลอรี่ภาพสัตว์ป่าจากพี่ๆ ช่างภาพสัตว์ป่ากว่า 10 ท่าน ฯลฯ


Workshop ดี : Workshop งานทำมือ & กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติเพิ่มพูนทักษะ เรียนรู้วิธีคิดวิธีทำ กับงานทำมือหลากหลายอย่าง และกิจกรรมสำรวจธรรมชาติสำหรับคุณหนู *ในส่วนกิจกรรมWorkshop เป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย และเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทาง เฟสบุ๊คกลุ่มใบไม้ (ราคาหลักร้อย บอกเลย คุ้มค่า คุ้มเวลา)


ยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมายรอทุกคนอยู่ ชวนไปบันทึกเรื่องราวดีๆท้ายปี กับพวกเขากลุ่มใบไม้ สามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ กลุ่มใบไม้

Shares:
QR Code :
QR Code