เสวนา “รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับสังคมไทยไร้แร่ใยหิน”

featured

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)ได้จัดงานเสวนา “รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ในหัวข้อ อันตรายเชิงประจักษ์ของแร่ใยหินและความเข้าใจผิด, ประสบการณ์ต่างประเทศ มาตรการของประเทศต่างๆ, การแปรรูปเจตนารมย์ มติ ครม., คนป่วยในไทย จำเป็นหรือไม่ที่ต้องรอ, เจตนารมย์คนไทยกับใยหิน (เครือข่าย T-BAN) ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code