เสวนา ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

featured

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา หน่วยงานที่ทำงานนมแม่อาทิ กรมอนามัย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สสส. และองค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแม่ทำงานให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://goo.gl/YAGfgp

Shares:
QR Code :
QR Code