เสวนา “คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร” สะท้อนปัจจัยเสี่ยง เเละผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน

                    ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                    ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.-ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดเสวนาวิชาการ “คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร” เผยนโยบายควบคุมการพนันเข้มงวดของจีนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันอาเซียน การใช้คาสิโนเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักพนันชาวจีนไม่ใช่สูตรสำเร็จในการหารายได้เข้าประเทศอีกแล้ว

                    วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน นายมานพ แย้มอุทัย กรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนประเด็นพนันมาตั้งแต่ช่วงปี 2553 เพราะตระหนักดีว่าการพนันมีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คาสิโนทั่วโลกขาดทุน แต่การพนันออนไลน์กลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด การเสวนาวิชาการ “คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร” จะนำเสนอข้อมูล บทวิเคราะห์ และแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ของธุรกิจคาสิโนในเอเชีย รวมถึงสะท้อนปัจจัยเสี่ยงที่มาจากการพนัน พร้อมกับเปิดตัวหนังสือที่เป็นผลงานวิจัยเรื่อง “คาสิโนอาเซียนใต้เงามังกร”

                    ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จีนยุคประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง มีนโยบายจัดระเบียบสังคมเข้มงวด ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการพนัน เพราะมองว่าเป็นช่องทางการฟอกเงิน การคอร์รัปชั่น การปราบปรามมีตั้งแต่ การควบคุมการเดินทางไปเล่นพนันที่มาเก๊า การออกบัญชีดำรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบ่อนการพนันข้ามพรมแดน นับถึงธันวาคม 2021 มีสามบัญชี ห้ามจัดทัวร์ให้คนจีนไปเล่นการพนันนอกพรมแดน และปราบปรามการพนันออนไลน์ ปรากฏเป็นข่าวใหญ่หลายครั้ง มาเก๊าได้รับผลกระทบสูงมากทั้งจากนโยบายจีนและการระบาดของโควิด-19 บทเรียนจากมาเก๊าสะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวการพนัน หรือ Gambling Tourism ไม่อาจหวังให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในระยะยาว

                    ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา นักพนันจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมการพนันในเอเชียแปซิฟิก ทั้งมาเก๊า พม่า ลาว สิงคโปร์ การพนันออนไลน์ของกัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายปราบปรามการพนันรุนแรง และนโยบายซีโร่โควิด เข้มงวดการเดินทางเข้าออกจีน รวมทั้งการกดดันประเทศผู้ให้บริการการพนัน ธุรกิจการพนันในเอเชียได้รับผลสะเทือนอย่างหนัก และจะยังไม่ฟื้นตัว อย่างน้อยก็อีกหลายปี แนวโน้มของธุรกิจคาสิโนจะมีการแข่งขันสูง ตรงกันข้ามกับรายได้ที่จะตกต่ำลงมาก กลุ่มทุนจะหันไปเน้นทำบ่อนออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อได้รับแรงกดดันจากรัฐบาลจีน

                   รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คาสิโนที่เปิดรอบๆ ประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวจีน การที่รัฐบาลจีนมีนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ เข้มงวดเรื่องการอนุญาตให้ประชาชนออกนอกประเทศ และที่สำคัญกว่านั้น จีนมีนโยบายจัดระเบียบสังคม ปราบปรามการคอร์รัปชั่น โดยใช้นโยบายควบคุมการพนันที่เข้มงวด ปราบปรามทัวร์พนันและพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน ส่งผลกระทบต่อตลาดการพนันและการฟื้นตัวของคาสิโนในเอเชีย การที่ประเทศไทยมีผู้เสนอให้สร้างสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักพนันชาวจีนอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จในการแสวงหารายได้เข้าประเทศอีกแล้ว และต้องไม่ลืมว่า คาสิโนจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ ถ้าจะเปิดจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องการควบคุม กฎ กติกาต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code