เสวนา ของขวัญของหนู

featured

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา “ของขวัญของหนู” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมการแสดงละครสั้นชุด “ของขวัญที่หนูอยากได้..มากกว่า” จากทีมเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ สะท้อนปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3qXUAYR

Shares:
QR Code :
QR Code