เสวนาและเปิดตัวหนังสือ เรื่องเก่า ไม่เล่าก็ลืม : ฉากเปลี่ยนสังคมผ่านสายตาผู้สูงอายุ

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดงาน เสวนาและเปิดตัวหนังสือ เรื่องเล่าของเด็กโจ้งคลำ เป็นนวนิยายของนักเขียนวัย 83 ปี ถ่ายทอดความทรงจำวัยเยาว์ของผู้เขียนเมื่อราว 70 ปีก่อน เพื่อสะท้อนให้เห็นค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงเงื่อนไขแวดล้อมของคนชนบทในพ.ศ.นั้น จัดขึ้นที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พหลโยธิน 22 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

Shares:
QR Code :
QR Code