เสวนาเนื่องในโอกาสวันพ่อ ประจำปี 2558 “สัญญาของพ่อ..เลิกเหล้าเพื่อลูก”

featured

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสวันพ่อประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “สัญญาของพ่อ..เลิกเหล้าเพื่อลูก”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/RMJkWg

Shares:
QR Code :
QR Code