เสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน"

featured

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันอาศรมศิลป์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม เวทีเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code