เสวนาวิชาการเรื่อง ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อนการจัดการทรัพย์สิน

featured

ภาพบรรยากาศ “เวทีเสวนาวิชาการเรื่อง ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อนการจัดการทรัพย์สิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมแมดดาริน กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code