เสวนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

featured

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคและสิทธิความหลากหลายทางเพศตามร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ : กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่ามีผลกระทบอย่างไร ต่อกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ รวมทั้งคนโสดทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/oXSWR0

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ