เสวนาพัฒนาครอบครัวอบอุ่น

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เสวนาพัฒนาครอบครัวอบอุ่น thaihealth


สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดมหกรรมสานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว "กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของเรา" ในวันที่ 27-28 ก.พ.61 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สร้างคนไทยคุณภาพ: จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ" ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษเรื่อง "การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21: จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบาย" นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: [email protected] และทาง Line : TH4.thaihealth หรือ โทร.09-7091-7458

Shares:
QR Code :
QR Code