เสวนาทางวิชาการในการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

featured

เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการในการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 หัวข้อ “ความเร็วคร่าชีวิต…จะยกระดับความปลอดภัยทางถนน…ลดวิกฤตความสูญเสียอย่างไร” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ni2Uwo

Shares:
QR Code :
QR Code