เสนอผลงานในกิจกรรม ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม’

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


เสนอผลงานในกิจกรรม 'สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม' thaihealth


บรรยากาศการนำเสนอผลงานในกิจกรรม WorkShop สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายประกอบด้วย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน เครือข่ายคณาจารย์ด้านคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้โครงการ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์ มีความประสงค์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสานครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสื่อมวลชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code