เวิร์คช็อป “The firm องค์กรซ่อนอ้วน 2”

featured

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวิร์คช็อป “The firm องค์กรซ่อนอ้วน 2” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินของพนักงานในองค์กรภายใต้แนวคิด “ลดพุง ลดโรค” ร่วมด้วยองค์กรชั้นนำ อาทิ เอไอเอส เอไอเอ และไทยพีบีเอส

Shares:
QR Code :
QR Code