เวที เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร

คนพิการเส้นเลือดฝอย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) พร้อมทั้งรับมอบ ข้อเสนอ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ตามนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ จากประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร สำหรับเวทีเสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยฯ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางมนิษา อนันตผล ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346900

Shares:
QR Code :
QR Code