เวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566 พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ

พลังชุมชนท้องถิ่น_250

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดงาน เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=341244

Shares:
QR Code :
QR Code