เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียน

featured

วันที่ 17 มิถุนายน 2556ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศ : ประสบการณ์จากเพื่อนบ้านอาเซียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/NAJW55

Shares:
QR Code :
QR Code