เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นปลอดเหล้า…เราทำได้

featured

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ท้องถิ่นปลอดเหล้า…เราทำได้ เพื่อสร้างการรับรู้ในการทำงานด้านรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนำแนวคิด วิธีการและนโยบายไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งมีตัวแทนพื้นที่ต้นแบบท้องถิ่นปลอดเหล้า 4 แห่งร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน คือ อบต.วังกรด จ.พิจิตร อบต.น้ำเกี๋ยน จ.น่าน อบต.เสียว จ.ศรีสะเกษ และเทศบาล ต.หนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/49lB3I

Shares:
QR Code :
QR Code