เวทีเสวนา "บอลจบแต่หนี้พนันไม่จบ ระวังฆาตกรรมและความสูญเสียซ้ำรอย"

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีเสวนา “บอลจบแต่หนี้พนันไม่จบ ระวังฆาตกรรมและความสูญเสียซ้ำรอย” จัดโดย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code