เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code