เวทีนโยบายสาธารณะ “มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ”

featured

ภาพบรรยากาศ การเสวนาเวทีสาธารณะ “มาตราการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ” จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)โดยมีนักวิชาการ และตัวแทนกลุ่มแรงงานเข้าร่วมเสวนา และการปาฐกาถาพิเศษโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภัค โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1Akkxzk

Shares:
QR Code :
QR Code