เล่านิทานสร้างภูมิรู้ สู้พนันให้เด็ก

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เล่านิทานสร้างภูมิรู้ สู้พนันให้เด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


เสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานพร้อมรอยยิ้มมีความสุขของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาลกว่า 80 คน ของโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ดังขึ้นหลังฟังนิทานเรื่อง กระรอกดิน กระรอกโพรง ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องโทษของการพนันจบลง


การเล่านิทานให้เด็ก ๆ ฟังเป็นกิจกรรมในโครงการ "นิทานสร้างภูมิรู้ สู้พนัน" โดย พี่กฤตของเด็ก ๆ หรือ นายสุกฤต อ่องชาติ ผู้ก่อตั้งทีมเฉพาะกิจเธียเตอร์ เครือข่ายกลุ่มละครลดปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เดิมทีมมีความสนใจในการเล่านิทานผ่านการแสดงละครอยู่แล้วโดยเน้นการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงเป็นหลัก ทั้งการพนัน เหล้า บุหรี่ แอลกอฮอล์ ความรุนแรงทางเพศ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ประกอบกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดทำชุดหนังสือนิทานสำหรับเด็กเพื่อสื่อสารและสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันให้กับเด็กปฐมวัย


 เราจึงนำนิทานเหล่านี้มาขยายผลต่อตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 10 แห่ง  ซึ่งในเด็กปฐมวัยจะจดจำตัวละครได้ง่ายและใช้กลยุทธ์สื่อสารส่งผ่านข้อคิดและแนวคิดในการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการพนันผ่านตัวละคร โดยสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมของน้อง ๆ ค่อย ๆ กระตุ้นให้เด็ก ๆ จินตนาการตามตัวละคร


พี่เนส-นายอรรถกฤษณ์ พฤกษ์เลิศตระกูล และ พี่ตามใจ-นายสุรัตน์ แก้วสีคร้าม ผู้สวมบทสองตัวละครเอกในนิทาน กล่าวว่า ในนิทานจะชี้ให้เห็นภัยของการพนัน คือ การสูญเสียทรัพย์สิน เป็นการสื่อสารถึงหายนะของการพนันโดยใช้วิธีตรงไปตรงมา สิ่งที่ชี้ชัดว่าเด็ก ๆ รับรู้เรื่องภัยของการพนัน คือ เขาจะรู้ว่าการพนันจะส่งผลกระทบอย่างไร และมีความเสี่ยงอย่างไร เขาจะซึมซับและรับรู้ถึงสิ่งที่เราสื่อ นิทานเรื่องนี้ยังสอดแทรกเรื่องการออมการเก็บหอมรอมริบ ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์


อยากฝากข้อคิดไปยังผู้ปกครอง ว่า สามารถช่วยกันได้อีกทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กรับรู้ว่า ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ทุกอย่างต้องใช้แรง ใช้ความพยายาม ใช้ความคิด ความรู้ ความสามารถจึงจะได้มา


นางบุหงา อ่อนท้วม ผอ.รร.นรรัตน์รังสฤษดิ์ กล่าวว่า ในการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการพนันให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ปฐมวัย ผ่านนิทานโดยการนำมาแสดงเป็นละคร พร้อมกับการชักชวนให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมแบบนี้ เขาจะซึมซับรับรู้ได้ง่ายกว่าการมาบอกว่า การพนัน คืออะไร  ขณะเดียวกันเด็กในวัยนี้เขาสามารถรับรู้ได้ว่า อะไรคือดี และไม่ดี ที่สำคัญวัยนี้เมื่อห้ามก็เหมือนกับการไปยั่วยุให้เขาทำสิ่งนั้น เราจึงไม่ควรห้าม แต่สอดแทรกสิ่งที่ต้องการปลูกฝังให้เขารับรู้ผ่านการคิดจินตนาการไปตามวัยของเขา โดยผ่านจากสิ่งที่เด็กจะซึมซับได้ง่าย เช่น นิทาน หรือ ละคร จะทำให้เขาจดจำได้ง่ายกว่าไปบอกด้วยคำพูด


"การอบรมเด็กจากโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอ ชุมชนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมด้วย ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญมากในการช่วยดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ การปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ดีต่าง ๆ ให้กับลูกหลานตั้งแต่ยังเล็กต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เรียกว่า บ้าน-วัด-โรงเรียน โดยในทุกวันศุกร์โรงเรียนจะมีกิจกรรมการเล่านิทานธรรมะ เพื่อปลูกฝัง หรือเรื่องคุณธรรมศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก ๆ"


ผอ.บุหงา หวังว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ได้ซึมซับกลับไป จะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่คอยกระตุ้นเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวการพนัน เพราะเมื่อตกเป็นทาสการพนันไปแล้ว ก็จะไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code