เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า

ยงยุทธ ชี้กรมผู้สูงอายุให้กระทรวงพัฒนาสังคฒฯ ดูแล เตรียมพร้อมรองรับจำนวนเพิ่มขึ้น อีก 10 ปีข้างหน้า


เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า thaihealth


นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวถึงการตั้งกรมผู้สูงอายุว่า อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน 10 ปี ข้างหน้าจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายประกอบ ส่วนแนวคิดการตั้งทบวงอุดมศึกษาเพื่อแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาและร่างกฎหมายซึ่งตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นสามารถดูแลตัวเองได้และเป็นอิสระอยู่แล้วซึ่งทบวงที่จะเข้ามากำกับดูแลจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดูในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้นใหม่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลในภาพรวมของนโยบายเท่านั้น


 


 


ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

Shares:
QR Code :
QR Code