เลือดในสต็อกมีน้อย 4 รพ.เปิดรับบริจาค

ที่มา : เดลินิวส์


เลือดในสต็อกมีน้อย 4 รพ.เปิดรับบริจาค thaihealth


แฟ้มภาพ


เลือดในสต็อกมีน้อย 4 รพ.สังกัด กทม.เปิดรับบริจาค เตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชน


นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ว่า ขณะนี้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากปัจจุบัน ต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสภากาชาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับบริจาคเลือดก็มีเลือดสำรองอยู่น้อย  และ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ก็มักจะขอความช่วยเหลือในการรับเลือดจากสภากาชาดไทยอยู่เสมอ โดยเพื่อให้ กทม.สามารถสำรองเลือดเพื่อใช้กับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น แม้ขณะนี้จะไม่อยู่ในช่วงวิกฤติแต่หากมีเลือดเก็บไว้จำนวนมากก็จะมีประโยชน์ในยามที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม กทม.จึงเปิดรับบริจาคเลือดในโรงพยาบาล สังกัด กทม.  4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิริรนธร  


ดังนั้น กทม. จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-15.30น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตากสิน  0-24370123 ต่อ 1618,1620 ธนาคารเลือดโรงพยาบาลกลาง 0-22208000 ต่อ 10450 ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  0-22897772 ต่อ 8463,8464 และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสิริรนธร 0-23286900 ต่อ10173-4 ผู้ต้องการบริจาคเลือดควรเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง และต้องมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น.


 

Shares:
QR Code :
QR Code