เลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะเลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัย จากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ ฉลากภาษาไทย มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน เตือนหากใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วมีอาการผิดปกติหรือเกิดอาการแพ้ ผื่นคัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครั้งแรกหรือใช้มานานแล้วก็ตาม ต้องหยุดใช้ทันทีและรีบไปพบแพทย์

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวังจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน เชื่อถือได้ ฉลากภาษาไทย มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้ง แหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ คำเตือนและเลขที่รับแจ้ง 10 หลักอย่างชัดเจน หากใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วมีอาการผิดปกติหรือเกิดอาการแพ้ ผื่นคัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ครั้งแรกหรือใช้มานานแล้วก็ตาม ต้องหยุดใช้ทันทีและรีบไปพบแพทย์

นอกจากนี้หากพบสิ่งผิดปกติหรือสงสัย ในอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เครื่องสำอางให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทรสายด่วน 1556 หรือส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง

นายบำรุง คงดี ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางที่ตรวจพบในครีม ที่สั่งซื้อจากอินเตอร์เนต มี 3 ชนิด ได้แก่ สารไฮโดรควิโนน มีฤทธิ์ทำให้ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย กรดเรทิโนอิก ทำให้ แสบร้อนรุนแรง ผิวหน้าลอก และเป็นอันตราย ต่อทารกในครรภ์ ในขณะที่สารประกอบของปรอท มีอันตรายร้ายแรงมาก ทำให้ผิวหน้าดำ ผิวบางลง และเมื่อสารปรอทสะสมในร่างกาย ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบได้อีกด้วย การทดสอบเบื้องต้นของสารทั้ง 3 ชนิดนี้ ใช้ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ้าให้ผลบวกให้ส่งทดสอบยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ

สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ ผิวขาว ส่วนใหญ่เป็นสารที่ควบคุมปริมาณการใช้ เช่น สารที่ทำให้ทึบแสงและแลดูขาวขึ้นได้แก่ titanium dioxide, zinc oxide และ bismuth subnitrate เป็นต้น ส่วนสารลอกเซลล์ผิวที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ทำให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไป ทำให้ผิวหน้าดูใสและอ่อนวัย ได้แก่ กรดแอลฟ่าไฮดรอกซี่ (aha) เช่น กรดไกลโคลิก, กรดแลคติก และกรดเบต้า ไฮดรอกซี่ (bha) เช่น กรดซาลิไซลิก และสารต่อต้านกลไกการสร้างสีผิว ได้แก่ อาร์บูติน กรดโคจิก อนุพันธ์ของวิตามีนซีและสารสกัดจากพืช เช่น ชะเอม, หม่อน, apricot, peach, เปลือกมะนาว เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code