เลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก

ที่มา : SOOK


เลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก thaihealth


แฟ้มภาพ


ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเลี้ยงลูกแบบค่อยเป็นค่อยไป และช่วยกันสร้างวินัยเชิงบวกให้ลูก เพื่อที่น้องๆ จะได้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้จักเคารพกฎระเบียบในสังคม และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต


1. เป็นแบบอย่างที่ดี : เพราะเด็กเรียนรู้จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และบุคคลรอบตัว


2. สอนเมื่อมีโอกาสเหมาะสม : โดยเฉพาะเมื่อเด็กเข้ามาหาหรือต้องการความช่วยเหลือ


3. ใช้การขอร้อง : บอกให้ทำเมื่อเด็กพร้อม และฝึกทีละขั้นตอน ชมเชย เมื่อเด็กทำในสิ่งที่ถูกต้อง


4. ให้กำลังใจด้วยคำพูด : หรือให้แรงจูงใจ เช่น ชมเชย ให้รางวัล


5. ใช้หลักการสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ : มีความยืดหยุ่น และยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดา

Shares:
QR Code :
QR Code