เลี่ยงใช้ของส่วนตัวร่วมกัน ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย 


เลี่ยงใช้ของส่วนตัวร่วมกัน ช่วยลดเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นคนไทยละเลยสุขอนามัยส่วนบุคคล เสี่ยงเพิ่มเชื้อโควิด-19 แนะอุปกรณ์ แก้วน้ำ และของใช้ส่วนตัว เลี่ยงใช้ร่วมกัน ลดการสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์ โรคโควิด-19 ระบาดใหม่ ที่ยังคงพบการแพร่กระจายของโรคในหลาย ๆ จังหวัดนั้น สิ่งที่ทุกคนจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้คือต้องใส่ใจสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ และสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อลดแพร่เชื้อโรคด้วยการสัมผัสด้วย ซึ่งร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่กรมอนามัยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโดยเน้นจุดสำคัญคือ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ ห้องน้ำ ลูกบิด และอุปกรณ์ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เน้นกระบวนการปรุงสุก ร้อนทุกครั้ง ส่วนผู้สัมผัสอาหารก็ต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ถ้าพนักงานในร้านเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องให้หยุดงานหรือพบแพทย์


“ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบว่าผู้ที่มากินอาหารหรือใช้บริการในร้านเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ทางร้านควรทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน รวมทั้ง ล้างจาน ชาม ช้อน พร้อมนำมาผึ่งให้แห้งหรืออบเพื่อฆ่าเชื้อ แต่สำหรับในกรณีที่ผู้บริโภคสั่งอาหารมากินที่บ้านนั้น อาหารที่ส่งต้องสะอาดและยังคงสุก ร้อน เมื่อถึงมือผู้บริโภค และให้ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่และน้ำก่อนกินอาหาร และหลังเข้าส้วม” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code