เลิกใช้ ‘โฟมบรรจุอาหาร’ หันมาใส่ปิ่นโต

/data/content/26870/cms/e_befgmnqy2567.jpg


          สาธารณสุขจังหวัดตรัง รณรงค์ประชาชนให้หันมาใช้ปิ่นโต โถใส่อาหาร แทนการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แนะหากมีความจำเป็นต้องใช้โฟม ให้ใช้ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  


          นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาที่คุกคามสุขภาพคือ การบริโภคไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารบรรจุโฟม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากของพี่น้องประชาชน แต่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับ ก็จะได้รับสารจากโฟมซึ่งเป็นสารปิโตรเคมี จึงมีแนวคิดรณรงค์ให้มีการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจัง และได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสวยร้อน ๆ อีกด้วย และให้หันกลับมาสู่วิถีดั้งเดิมในการใช้ปิ่นโต โถใส่อาหาร หรือหม้อข้าวแบบเก่าแทน


          นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้โฟม ก็ขอใช้โฟมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ โฟมจากเยื่อไผ่ โฟมจากชานอ้อย ซึ่งเป็นภาชนะที่ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่าปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนในอาหาร ใช้บรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็น ไม่รั่วซึม เข้าไมโครเวฟ เตาอบได้ ที่สำคัญสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ 100% ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code