เลิกเหล้า แล้วได้อะไรมาดูกัน

 

สุขปลอดเหล้า เราเลือกได้

แค่ไม่พึ่งเหล้า ชีวิตเราก็เป็นสุข

เลิกเหล้าเลิกได้ถ้าตั้งใจ สสส.และภาคีฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ตั้งใจลด ละ เลิกเหล้า เริ่มต้นลดปัจจัยเสี่ยงในชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code