เลิกเหล้าอย่างไร ไม่ให้รีเทิร์น

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 204 ตุลาคม 2561


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เลิกเหล้าอย่างไร ไม่ให้รีเทิร์น thaihealth


การเลิกเหล้าอาจทำได้ด้วยการเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจ แต่จะให้เลิกเหล้าได้อย่างถาวรไม่ใช่เลิกแค่ช่วงเข้าพรรษาควรเริ่มต้นอย่างไร ไม่ให้กลับไปดื่มอีก


1. ตั้งใจ เป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนเลิกเหล้า คือ จะต้องตั้งใจจริงแก่ตัวเองก่อนว่าจะต้องเลิกเหล้าแล้ว เมื่อเรามีพลังใจที่จะเลิก ก็จะเกิดความพยายามในการที่จะเลิกให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยอาจกำหนดเป้าหมายที่เราต้องการจะเลิก เช่น 3 เดือน ตลอดการเข้าพรรษา หรือเลิกเหล้าตลอดไป และต้องตั้งเป้าว่าเราจะเลิกเหล้า เพื่อใคร เพื่ออะไร


2. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ไม่ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความอยากดื่ม โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ เพราะยังมีความอยากเกิดขึ้น หากพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ ผู้คน หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดื่มหรือเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ๆ ก็จะทำให้ตัวเองเลิกได้ยากขึ้น ดังนั้น การปรับสิ่งแวดล้อมอาจทำได้โดยการหลีกหนีให้ห่างไกลจากสถานการณ์ที่ชวนดื่ม เช่น กลุ่มเพื่อนนักดื่ม การไปปาร์ตี้ ไปเที่ยว หรือไปสถานบันเทิงที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอาจต้องฝึกทักษะการปฏิเสธเพิ่มเติมด้วย เพราะอาจจะมีการชักชวนให้ไปก็ต้องพยายามปฏิเสธให้เป็นด้วย เช่น ดื่มมาเยอะแล้วขอพอก่อนช่วงนี้เลิกเหล้าเข้าพรรษาอยู่ เป็นต้น


3. ปรับร่างกาย ถือเป็นการฟื้นฟูร่างกาย เพราะการดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อ สุขภาพได้ จึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้เพียงพอครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย จิบน้ำหวานบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มพลังงานแก่ร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารมัน เนื่องจากตับยังทำงานได้ไม่ดี รับประทานวิตามิน B1 6 และ 12 ชดเชยครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร


4. เปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ดื่มเหล้าพร้อมรับประทานอาหาร เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำแทน เปลี่ยนขนาดแก้ว เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยทำเมื่อตอนดื่มเหล้าก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเลิกเหล้าได้


5. ปรับลดการดื่มลง คนที่ยังเลิกไม่ได้ตั้งเป้าลดปริมาณการดื่มในแต่ละวัน แต่ละครั้งกำหนด และจำกัดปริมาณที่จะดื่มแล้วให้ดื่มช้า ๆ เพื่อจะได้มีสติในการยั้งคิด ทานอาหารก่อนดื่ม หรือดื่มพร้อมอาหาร ทำให้การดูดซึมของแอลกอฮอล์ช้าลง หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม เพราะจะทำให้กระหายน้ำ จนต้องดื่มบ่อยขึ้น เลือกเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำ ดื่มแบบผสมให้เจือจาง เพื่อลดความเข้มข้นของ แอลกอฮอล์ หรือดื่มน้ำเปล่าสลับบ้างเพื่อทิ้งช่วงในการดื่มให้ห่างขึ้น


6. เปลี่ยนจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ลองขอกำลังใจจากครอบครัว คนรัก บอกให้คนรอบข้างทราบว่า กำลังเลิกดื่ม เพื่อช่วยกันให้กำลังใจด้วย โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาชีวิตหรือปัญหาที่กระทบต่อจิตใจ คนที่เคยดื่มจะมีโอกาสกลับไปดื่มซ้ำ จึงต้องหาคนที่คอยเตือนและให้กำลังใจ หรือเป็นที่ปรึกษา การได้รับกำลังใจจากครอบครัว คนรัก จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถ เพิ่มพลังใจในการเลิกเหล้าได้ตลอดรอดฝั่ง


7. ปรับแรงจูงใจในการเลิกดื่ม เช่น นำค่าใช้จ่ายระหว่างดื่ม และไม่ดื่มมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นความสิ้นเปลือง หรือตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินทำสิ่งอื่น ๆ ทำกิจกรรมอื่นแทนการนั่งดื่มสังสรรค์ อาทิ เล่นกีฬา ทำบุญ อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบต่าง ๆ เป็นต้น หากสูบบุหรี่อยู่ด้วย อาจควบคุมปริมาณสูบบุหรี่ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไปได้เลยก็จะยิ่งดี


สำหรับคนที่ต้องการเลิกดื่ม หากไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร หรือหากเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ให้ปรึกษา หน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านการเลิกเหล้า เช่น สายด่วนศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 เพื่อขอความช่วยเหลือ ในการเลิกดื่มได้ อีกทางคือ คลินิกเลิกเหล้าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code