เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

featured

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม “เลิกเหล้าตลอดชีวิต…ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยมี นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ อดีตข้าราชการวัยเกษียณ และอดีตนักดื่ม 70 คน ร่วมกล่าวปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต มุ่งมั่นทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/2bxLfr

Shares:
QR Code :
QR Code