“เลิกสูบ ก็เจอสุข: ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”เทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

featured

ภาพบรรยากาศ การรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบ ก็เจอสุข: ปฏิบัติการ“ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

Shares:
QR Code :
QR Code